YRITYKSEN KANNATTAVUUTTA PARANNETAAN TARTTUMALLA MYÖS TYÖN TEKEMISEN TAPOIHIN.

Organisaatiot voivat  tehdä jopa 16% parempaa tulosta.
(Harward Business Review).

Ei ole sattumaa

miksi usein samat tiimit ja henkilöt yltävät tavoitteisiinsa, saavat positiivista palautetta ja ovat yleisestikin tyytyväisempiä. Yhtenä yhdistävänä tekijänä on tutkitusti (mm. Google/Aristotetle) tiimityön toimivuus ja panostukset työyhteisön vuorovaikutustaitoihin. Estääkö insinöörijohtoinen yrityskulttuurimme näiden seikkojen systemaattisen kehittämisen ja hyödyntämisen suomalaisissa yrityksissä?

Yritys muodostuu ihmisistä.

Työympäristöt muuttuvat historialliseen tahtiin, ihminen ei vain luontaisesti muutu samaan tahtiin. Tätä muutosta voin helpottaa monin tavoin. Kun tiimien työskentelytapa ja tavoitteet ovat tiedossa, ihmiset ymmärtävät ja arvostavat toistensa erilaisuutta, voidaan keskittyä varsinaisen työn tekemiseen turhan setvimisen sijaan. Tästä on vääjämättömästi seurauksena myös kannattavuuden kasvu.


Organisaation muutokset toteutuvat  vain yksilöiden toiminnan muutoksen kautta.
Kun yhdistetään kymmenien vuosien akateeminen tutkimus- ja julkaisutyö, kansainvälinen psykometriikan toimija  ja käytännön kokemus liiketoiminnasta ja myyntityön etulinjasta, saadaan aikaan kokonaisuus, jonka avulla jokainen organisaatio voi saavuttaa mielekkäästi parempia tuloksia. Aina on olemassa enemmän ratkaisuja kuin ongelmia.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää miten se tapahtuu sinun organisaatiossasi.

Saila

SKumppani


PALVELUT

 

Työtapavalmennus         

”Kaikki on mahdotonta niin kauan kuin se tehdään mahdolliseksi”

Lue lisää >>

37,5 tunnin haaste

”Nopeudesta ei ole hyötyä, jos suunta on väärä”

Lue lisää >>

asiakaskielikurssi  

”Tuuleen et voi vaikuttaa, mutta aina voit tarkistaa purjeet”

Lue lisää >>