SKUMPPANIN PALVELUT

Menestyvän yrityksen ydin on sisäistää mitä ”Be smart & be healthy” organisaation arkipäivässä tarkoittaa (Patrick Lencioni/The healthtiest organization win).
Miten sitten auttaa yrityksiä ja  ihmisiä busineksessä tätä kohti?

#ihmisetbusineksessä

TOIMINTATAPOJEN AUDITOINTI

Jokainen yritys haluaa toimintansa olevan mahdollisimman kannattavaa, ja perinteisesti kustannusten lasku ja hintojen nosto ovat välineet sitä tavoiteltaessa.  Mitä jos henkilöstökustannusten tuottavuutta nostetaan ja ne käännettäisiinkin kulujen sijaan investoinneiksi?

Katso lisää

ASIAKASLÄHTÖINEN MYYNTITYÖ

Nykyasiakas odottaa sinulta yksilöllistä palvelua ja asiakaskokemusta. Valmennuksen avustamana tunnistat erilaiset odotusarvot ja vastaat niihin.

Katso lisää

ASIAKASLÄHTÖINEN MYYNTITYÖ

Nykyasiakas odottaa sinulta yksilöllistä palvelua ja asiakaskokemusta. Kurssin avustamana tunnistat erilaiset odotusarvot ja vastaat niihin.

Katso lisää

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Työ on nykyään kaikkialla ja aina mukanamme. Itsensä johtamisen työpajassa laaditaan henkilökohtainen strategia, apuna toimii verkkopohjainen ”personal timer”.

Katso lisää

TIIMIN TYÖTAPAVALMENNUS

Työn tekemisen sujuvuus, tehokkuus ja mielekkyys ovat usein koetuksella. Valmennuksen avulla ongelmien ratkaisu helpottuu, vuorovaikutus paranee ja työn tekeminen on tuloksellisempaa.

Katso lisää

YRITYKSEN VASTUULLISET ARVOT NÄKYVÄKSI

Onko strategiaanne tai yrityksenne arvoihin kirjattu ekologisia tavoitteita tai määreitä? Vaikka tahtoa ja halua olisikin, on sen osoittaminen usein hankalaa ja johdon ajatukset jäävät näkymättömäksi, tavoittamatta koko organisaatiota. Tavoitteet jalkautuvat vain tekojen kautta.

Katso lisää