SKUMPPANIN PALVELUT

Menestyvimmät yritykset ovat sisäistäneet mitä ”Be smart & be healthy” arjessa tarkoittaa  (Patrick Lencioni/The healthtiest organization win).

Miten sitten auttaa ihmisiä busineksessä tätä kohti?

#ihmisetbusineksessä

TOIMINTATAPOJEN AUDITOINTI

Jokainen yritys haluaa toimintansa olevan mahdollisimman kannattavaa, ja perinteisesti kustannusten lasku ja hintojen nosto ovat välineet sitä tavoiteltaessa.  Mitä jos henkilöstökustannusten tuottavuutta nostetaan ja ne käännettäisiinkin kulujen sijaan investoinneiksi?

Katso lisää

ASIAKASKIELIKURSSI

Nykyasiakas odottaa sinulta yksilöllistä palvelua ja asiakaskokemusta. Kurssin avustamana tunnistat erilaiset odotusarvot ja vastaat niihin.

Katso lisää

ASIAKASKIELIKURSSI

Nykyasiakas odottaa sinulta yksilöllistä palvelua ja asiakaskokemusta. Kurssin avustamana tunnistat erilaiset odotusarvot ja vastaat niihin.

Katso lisää

ITSEJOHTAMINEN

Työ on nykyään kaikkialla ja aina mukanamme. Itsejohtamisen työpajassa laaditaan henkilökohtainen strategia, apuna toimii verkkopohjainen ”personal timer”.

Katso lisää

TIIMIN TYÖTAPAVALMENNUS

Työn tekemisen sujuvuus, tehokkuus ja mielekkyys ovat usein koetuksella. Valmennuksen avulla ongelmien ratkaisu helpottuu, vuorovaikutus paranee ja sujuvuus helpottuu.

Katso lisää

YRITYKSEN VIHREÄT ARVOT NÄKYVÄKSI

Onko strategiaanne tai yrityksenne arvoihin kirjattu ekologisia tavoitteita tai määreitä? Vaikka tahtoa ja halua olisikin, on sen osoittaminen usein hankalaa ja johdon ajatukset jäävät näkymättömäksi, tavoittamatta koko organisaatiota. Tavoitteet jalkautuvat vain tekojen kautta.

Katso lisää