ASIAKASYRITYSTEN KANSSA SAAVUTETTUJA TULOKSIA

”Todellinen menestys ja hyvinvointi syntyy taloudellisen-, sosiaalisen- ja ekologisen hyvinvoinnin kohtauspisteessä.” 

– SKumppanin arvolupaus –

SKumppani_Karri Ahonen

”Halusin mahdollisimman tehokkaan startin uudelle strategiatiimille. Jotta työskentely on miellyttävää ja mahdollisimman tuloksellista, on tiimin jäsenten tärkeää heti alkuun tutustua toistensa toiminta- ja työskentelytapoihin.

 

Myös ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja sen hyödyntäminen tulee olemaan voimavara, jonka  avulla tiimissä jokainen pystyy sekä huomioimaan oman toiminnan vaikutukset muihin, että muokkaamaan omaa toimintaansa tilannekohtaisesti. SKumppani ja Tiimin työtapavalmennus antoi yhteistyöllemme erinomaisen hyvän startin.”

 

Karri Ahonen
Director, Products, Insight &
Marketing at Sanoma Media Finland

SKumppani_Nana Hyry

”Viilasimme Hima&Huvilan tiimin kanssa myynti- ja neuvottelutaitojamme, jotta asiakkaamme saisivat asunnoistaan mahdollisimman hyvän hinnan mahdollisimman nopealla aikataululla. Saimme Skumppanin työpajan avulla konkreettisia, arjessa heti hyödynnettäviä työkaluja”

 

Nana Hyry
Unelmakauppias
Yrittäjä, Hima&Huvila LKV
 

SKumppani_Jukka Immonen

”Teknologian tuomat rajut muutokset aiheuttavat painetta joka alalle, perinteinen teollisuus ja konepajat mukaan lukien. Kaipasimme ulkopuolista sparrauskumppania ja apua myyntiorganisaatiomme viemiseksi 2020-luvulle. Meidän ja Skumppanin puolen vuoden aikana toteutettujen yhteisten tapaamisten tavoitteena oli herättää keskustelua, antaa foorumi asiakasrajapinnassa työskentelevien
mielipiteiden esiin tuomiseksi ja sitä kautta johdolle työkaluja viedä yritystä menestykselliseen tulevaisuuteen.

 

Muutosprosessit ovat aina pitkiä ja raskaita, mutta projektin alussa ja lopussa Skumppanin toteuttaman tilannemittauksen mukaan tästä on ollut ihmisille apua.”

 

Jukka Immonen

myyntijohtaja, Mannerin Konepaja Oy

SKumppani_K-Caara

Autotoimialan murros näkyy sekä toimintaympäristön että asiakasodotusten muutoksena. Myyntihenkilöstön kyky kuunnella asiakasta, ymmärtää tämän liiketoiminnan keskeiset tarpeet ja tavoitteet yritysautoilulle on kaiken edellytys, kun rakennetaan asiakkaalle aitoa arvoa tuottavaa yhteistyötä.

Yritysmyyntitiimimme sai SKumppanin valmennuksesta konkreettisia oivalluksia juuri näihin seikkoihin, jokainen omaan kokemukseensa ja taustaansa peilaten. 

 

Jaana Särkisilta

yritysmyyntijohtaja, K Caara Oy

SKumppani_FOX Networks Group Oy

Myyntiorganisaation kokoonpanossa tapahtunut muutoksia. Vuoden tärkeimmän ajanjakson,
vuosisopimusneuvotteluiden lähestyessä haluttiin kehittää tiimin jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä, sekä hyödyntää vuorovaikutusoppeja myös kolmikantaisessa asiakastyöskentelyssä.

”Valmennuksen sisältö oli hyvin käytännönläheistä ja arjessa välittömästi hyödynnettävää. Soveltuu kaikille tiimeille jotka haluavat parantaa
vuorovaikutustaitojaan, sekä asiakasrajapinnassa työskenteleville”

 

Pia Kuhakoski

Deputy country manager

SKumppani_ LVIturva

”Haluttiin vahvistaa nuoren organisaatiomme motivaatiotasoa sekä auttaa onnistumaan omien myyntitavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuksen jälkeen huomattiin prosenttien parannus mm. kauppojen onnistuneessa päättämisprosentissa”

 

Miikka Kilpeläinen

Myyntijohtaja

 

”Kaikki kehottavat puhumaan asiakasta kiinnostavista asioista, vihdoin joku kertoo miten se tehdään”.

 

Valmennukseen osallistujan kommentti

”Tiimin yhteisissä työskentelytavoissa on nähtävissä heti valmennuksen jälkeen selkeä muutos. Lisäksi ihmiset ovat löytäneet yksilötasolla kukin omiin, kipeimpiin ongelmakohtiinsa työskentelyä helpottavia rutiineja. Näiden tuoma hyöty on nähtävissä päivittäin.”

 

Elina Backman

Head of creative

SKumppani_Orkla

Olemme Orkla konsernin tasolla sitoutuneet kansainvälisiin ympäristötavoitteisiin ja strategiaamme on kirjattu ekologisten arvojen tärkeys. Nämä arvot ohjaavat yrityksemme strategista toimintaa monin tavoin, mutta halusimme konkretisoida nämä arvot koko henkilöstölle tuomalla kiertotalousasiat näkyväksi.

 

Halusimme antaa tietoa ja apua miten jokainen voi olla osaltaan ympäristötalkoissa mukana. SKumppanin kierrätysinfon kautta saimme lisää taustatietoa kiertotaloudesta ja apua siihen, miten jokainen voi kantaa oman kortensa kekoon päivittäin.

 

Marita Hanhineva
Head of marketing, Orkla care Oy

SKumppani_Ventrix

”Ilman ulkopuolista apua emme millään olisi saanut kasvua hallintaan. Etenkin kokonaistilanteen hahmottaminen ja haastaminen avasi silmäni myös piilossa oleviin ongelmiin. Suosittelen muille yrityksille neuvon hakemista hyvissä ajoin – ei kannata hakata omaa päätä seinään, jos apua on tarjolla”, kommentoi Christian yhteistyötä Sailan, Timon ja Antin kanssa. 

 

Lue koko artikkeli täältä.