Yritysvastuu

Onko strategiaanne tai yrityksenne arvoihin kirjattu kestävään kehitykseen tähtääviä tavoitteita tai määreitä?  Vaikka tahtoa ja halua olisikin, on sen osoittaminen usein hankalaa ja johdon ajatukset jäävät näkymättömäksi, tavoittamatta koko organisaatiota (case-esimerkki Orkla ja video alla.

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviin vaatimuksiin ja valintoihin törmäämme jo päivittäin. Vastuullinen toiminta on jo arkipäivää suurimmassa osaa suomalaisia pk-yrityksiä, keskeistä onkin tuoda nämä osatekijät yksiin kansiin hyödynnettäväksi asiakastyössä, rekrytoinnissa, sisäisessä- ja ulkoisessa viestinnässä ja vastata päämiesten ja rahoittajien vaatimuksiin.

 SKumppanin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntijuus yhdistettynä liiketoiminnalliseen ymmärrykseen ja vuorovaikutusosaamiseen, kokoaa tarvittavan tiedon, dokumentoi sen viralliseen muotoon ja vie arvojanne vastaavan viestin organisaatiollenne ja sidosryhmillenne helposti, motivoivasti ja yksinkertaisesti. On asioita joihin emme voi vaikuttaa, niitä joihin voimme ja niitä jotka ovat vain ja ainoastaan käsissämme.

Sisältö

Autan pk-yrityksiä tekemään omasta vastuullisuustyöstään näkyvää,  konkreettista ja myös omassa liiketoiminnassa hyödynnettävää. Tulkitsen usein hankalaksi koetusta aiheesta selkokielistä ja ymmärrettävää, pk-yrityksen mittakaavaan sovellettuna. Hoidan puolestanne kokonaisvastuullisesti nykytilanteen analyysin ja dokumentoinnin taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun näkökulmasta (vrt. ESG). Viimeisenä vaiheena raportin tiivistelmä, viestintä ja presentointi halutulle kohderyhmälle. Mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset ja haluttaessa myös niiden toteuttaminen.

PK-yrityksen vastuullisuusraportin kokonaistoteutus ja hyödynnettävyyden kirkastaminen liiketoiminnassa.