Jokainen yritys haluaa toimintansa olevan mahdollisimman kannattavaa, ja perinteisesti kustannusten lasku ja hintojen nosto ovat välineet sitä tavoiteltaessa.  Mitä jos henkilöstökustannusten tuottavuutta nostetaan ja ne käännettäisiinkin kulujen sijaan investoinneiksi?

Koska ihmiset tekevät yrityksen kuin yrityksen tuloksen, on heidän toimintatavoillaan merkittävin vaikutus kokonaiskuvaan. Kuinka paljon työntekijöiden päivästä kuluu ns. oikeiden asioiden parissa? Voisivatko osastot, tiimit, yksiköt voivat toimivalla yhteistyöllä kasvattaa tuottavuutta? Miten asiakkaiden muuttuviin odotuksiin vastataan mahdollisimman tuloksellisesti?

Näistä saadaan selkoa Työskentelytapojen auditoinnin avulla. Mahdolliset piilossa olleet, kannattavuutta syövät tekijät saadaan selville ja niitä voidaan myös parantaa. SKumppanin Työskentelytapojen auditointi sisältää johdon haastattelun, kyselytutkimuksen avainhenkilöille, analyysin ja raportin näiden pohjalta.

Pyydä organisaatiosi kokoon suhteutettu tarjous.

Sisältää:

  • haastattelun(t)
  • kyselytutkimuksen
  • analyysin
  • raportin