Ylivoimainen kilpailutekijä

Vuorovaikutuksen merkitystä ja tärkeyttä korostetaan nykyään lähes aina työelämästä puhuttaessa, valtionhallinnosta lähtien (valtiovarainministeriön tulevaisuusselonteko). Ja onhan se edelleen ihmisen ylivoimainen kilpailuvaltti myös mm. robotiikkaan peilaten.  Olennaista onkin, että opettelee käyttämään tätä ainutlaatuista kykyään edistääkseen asiaansa, eikä päinvastoin. Aina kun ihmisiä on paikalla enemmän kuin yksi, astuvat vuorovaikutustekijät mukaan.

Itseohjautuvuus on toinen iso aihe työelämässä, jokaisen tiimin jäsenen tulisi olla a) itseohjautuva ja b) heistä muodostuvan tiimin tulisi kyetä johtamaan itseään. On kohtuutonta vaatia, että se sujuisi ilman ohjattua apua. Pienelläkin panostuksella tiimin työskentelytapoihin saavutetaan todistetusti merkittäviä, kannattavuutta parantavia tuloksia. 

Meidän ihmisten perustarpeita on kokea hallinnan- ja merkityksen tunnetta omassa elämässämme, tulla nähdyksi ja kuulluksi, tuntea kuuluvansa johonkin. Nämä kaikki ovat myös syvempään sisäiseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Motivaatioon, joka lähtee meistä itsestämme,  eikä häviä heti haasteisiin törmätessä.

Sisältö

Tiimin työtapavalmennuksessa lähdetään liikkeelle perusasioista. Työpajassa kirkastetaan tiimin toiminnan tavoitteet ja merkitys kokonaisuudelle. Mietitään työskentelymallit ja käytännön toiminta, sitoudutaan yhteisiin työskentelytapoihin (case-esimerkki Sanoma).

Jokainen organisaatio ja tiimi on erilainen, jokaisen lähtötilanne ja haasteet poikkeavat, joten työpajan lopullinen sisältö räätälöidään aina yrityksen tilanteen mukaan.  Lähtötilanteen kyselykartoitus ja sen analyysi toimii tarvittaessa tähän hyvänä pohjana, työskentelyn välineinä voidaan käyttää mm. EASI käyttäytymis- ja motivaatioanalyyseja sekä 5aday strategiatyökalua (katso video tästä).

”Eihän meillä ole koskaan aikaa jutella miten me tätä työtä tehdään”. Tämä osallistujan tokaisu kuvaa hyvin käytännön tilannetta organisaatioissa, ja joskus haastaviakin aiheita on helpompi lähestyä puolueettoman, ulkopuolisen tahon toimesta.  

Toteutus

Kehitystyö voi alkaa 3-4h aikapanostuksella.

Ota yhteyttä ja keskustellaan miten organisaatiosi kannattavuutta voidaan parantaa työskentelytapojen kehittämisen kautta!

PYYDÄ TARJOUS