PALVELUT

Mikäs minä olen näistä puhumaan?

Haastajaorganisaatioissa kaupallista tulosta tehneenä tietyt työelämän lainalaisuudet,  toimialasta riippumatta ovat tulleet tutuiksi. Akateeminen viisaus käytäntöön kokemuksella. 


 

 
 
MOTIVOINTIOHJELMA.jpg

osaamiskartta

Luottamuksen merkitys menestyksen taustalla on todennettu lukuisissa tutkimuksissa.  Ilman luottamusta omaan itseen, ei ole luottamusta ympäristöönkään.

Selkeytetään ja kirkastetaan olemassa olevat vahvuudet, tiedot ja taidot. Myös kehityskohteiden tunnistaminen ja uusien asioiden oppiminen on helpompaa vahvistettua minäkuvaa vasten. 

Tähän haastavaan työhön SKumppanilla on olemassa jäsennelty malli, jonka kautta tätä kirjoa on helppo lähestyä. Yksin, pareittain tai tiimikohtaisesti. 

 

ITSEHALLINNAN TYÖKALU

Totutut työskentelytavat eivät enää palvele meitä parhaalla mahdollisella tavalla, miten ne voisivatkaan säilyä muuttumattomana, kun koko toimintaympäristömme on muuttunut?  SKumppanin Itsehallinnan työkalu auttaa alkuun  uusien työskentelytapojen luonnissa ja opettelussa.  Verkkopohjainen "personal timer" toimii alkuun tukena, kun luodaan uusia, palkitsevampia tapoja tehdä tuloksellista työtä. 

Puolen päivän valmennus ja osallistujien käyttöön jäävä verkkopohjainen työkalu auttavat uuden, energisoivan rutiinin muodostumisessa.

 
RUUHKA-APU.jpg

vuorovaikutus

Yrityksen sisäistä viestintää et voi ulkoistaa. Menestyvät organisaatiot erottuvat juuri osaavan, erilaisuutta ymmärtävän ja arvostavan vuorovaikutuksen osaajina. Ihmisenä olemisen suurin vaikeus kun on tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Tätä vaikeutta helpottaa, kun ymmärtää ja oivaltaa ihmisten erilaiset tavat kuulla, omaksua, oppia ja motivoitua.

SKumppani on sertifioitu EASI-analyysien valmentaja, "Know what to train and develop".  Kirjallinen analyysi tuo piilossa olevat käyttäytymiseemme ja motivaatioomme vaikuttavat tekijät näkyviksi,  valmennuksessa keskitytään käytännön tilanteisiin tämän tiedon hyödyntämiseksi,  ihmisten erilaisuuden oivaltamiseksi.