PALVELUT

Koska tunnejohtamisen taidot  organisaatiossa eivät synny itsestään, sitä voi ja pitää harjoitella.  Dataa tunneosaamisen vaikutuksesta työkyvykkyyteen riittää, mutta miten siihen vaikutetaan?  Luottamus on elämän ydin, käyttäytymisemme kertoo motivaatiosta ja vuorovaikutus osoittaa tunneosaamisemme taidot. Kun tähän lisätään mahdollisuus löytää kadoksissa ollut aikaansaamisen tunne ja ilo, ollaan merkittävästi paremmalla tolalla.   Aloitetaan hommat vaikka näistä.

 
 
MOTIVOINTIOHJELMA.jpg

LUOTTAMUS

Luottamuksen merkitys menestyksen taustalla on todennettu lukuisissa tutkimuksissa.  Ilman luottamusta omaan itseen, ei ole luottamusta ympäristöönkään.

Osaamiskartan avulla selkeytetään ja kirkastetaan olemassa olevat vahvuudet, tiedot ja taidot. Myös kehityskohteiden tunnistaminen ja uusien asioiden oppiminen on helpompaa vahvistettua minäkuvaa vasten. 

Tähän haastavaan työhön SKumppanilla on olemassa jäsennelty malli, jonka kautta tätä kirjoa on helppo lähestyä. Yksin, pareittain tai tiimikohtaisesti. 

 

AIKAANSAAMISEN TUNNE

Totutut työskentelytavat eivät enää palvele meitä parhaalla mahdollisella tavalla, miten ne voisivatkaan säilyä muuttumattomana, kun koko toimintaympäristömme on muuttunut? Itsehallinnan työkalu auttaa alkuun paljon puhutussa itsensäjohtamisessa, uusien työskentelytapojen luonnissa ja opettelussa.  Verkkopohjainen "personal timer" toimii alkuun tukena, kun luodaan uusia, palkitsevampia tapoja tehdä tuloksellista työtä. 

Puolen päivän valmennus ja osallistujien käyttöön jäävä verkkopohjainen työkalu auttavat uuden alkuun.

 
RUUHKA-APU.jpg

vuorovaikutus

Yrityksen sisäistä viestintää et voi ulkoistaa. Menestyvät organisaatiot erottuvat juuri osaavan, erilaisuutta ymmärtävän ja arvostavan vuorovaikutuksen osaajina. Ihmisenä olemisen suurin vaikeus kun on tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Tätä vaikeutta helpottaa, kun ymmärtää ja oivaltaa ihmisten erilaiset tavat kuulla, omaksua, oppia ja motivoitua.

Tähän työhön antaa apua sertifioitu EASI-työväline, jonka avulla saadaan sekä yksilö- että tiimitasolle keskusteluun  puolueeton viitekehys, joka tuo esiin piilossa olevat käyttäytymiseemme ja motivaatioomme vaikuttavat tekijät. Valmennuksessa keskitymme tämän  merkityksen oivaltamiseen, harjoitteluun ja hyödyntämiseen käytännössä.