PALVELUT

Myyntituloksia pitäisi kasvattaa, asiakastyytyväisyydessä on parantamisen varaa ja yhteistyö vie enemmän kuin antaa. Vasta iltapäivällä havahtuu omien, suunniteltujen töiden tekemiseen, työtunnit eivät tahdo riittää….

Jos tuntuu tutulta, aloitetaan hommat vaikka näistä.

 
 
MOTIVOINTIOHJELMA.jpg

työtapavalmennus

Keskitytään työntekemisen tapoihin, tavoitteisiin ja merkitykseen. Perehdytään ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Hyväksyminen on toimivan ja tehokkaan työyhteisön ytimessä.

Työvälineinä käytetään tarpeen mukaan Master-EASI käyttätymis- ja motivaatioanalyysia, 5aday osaamiskarttaa ja henkilökohtaista strategiatyökalua. Yksin, pareittain tai tiimikohtaisesti. 

 

37,5 h haaste

Totutut työskentelytavat eivät enää palvele meitä parhaalla mahdollisella tavalla, miten ne voisivatkaan säilyä muuttumattomana, kun koko toimintaympäristömme on muuttunut? Itsehallinnan työkalu auttaa alkuun paljon puhutussa itsensäjohtamisessa, uusien työskentelytapojen luonnissa ja opettelussa.  Verkkopohjainen "personal timer" toimii alkuun tukena, kun luodaan uusia, palkitsevampia tapoja tehdä tuloksellista työtä. 

Puolen päivän valmennus ja osallistujien käyttöön jäävä verkkopohjainen työkalu auttavat uuden alkuun.

 
RUUHKA-APU.jpg

asiakaskielikurssi

Erinomainen myyjä kykenee keskustelemaan asiakasta kiinnostavista asioista häntä kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Hyvät tulokset seuraavat.

Lähtökohtaisesti me kommunikoimme itsellemme luontaisella tavalla, joka ei läheskään aina ole se asiakkaalle luontaisin tapa. Analysoimalla ensin omaa käyttäytymistä ja vuorovaikutustapaa, voidaan lähteä kehittämään asiakkaisiin suuntautuvaa työtätapaamme. Ihmisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat, arvostamme eri ominaisuuksia ja toimintatapoja, myyjän työtä helpottaa kun ymmärtää ja oivaltaa asiakkaiden erilaiset tavat kuulla ja arvostaa.

Valmennuksessa työkaluna apua antaa sertifioitu EASI-analyysi, jonka avulla saadaan sekä yksilö- että tiimitasolle keskusteluun  puolueeton viitekehys. Raportti tuo esiin piilossa olevat käyttäytymiseemme ja motivaatioomme vaikuttavat tekijät, valmennuksessa keskitymme tämän  merkityksen oivaltamiseen, harjoitteluun ja hyödyntämiseen käytännössä.